Istorija


Privatni život kod Srba u XX veku

Napisao priredio Milan Ristović, Clio

 

Cena: 2200 din

 

 

Poslednji od četiri toma Privatnog života na tlu srpskih zemalja bavi se istorijom privatnosti tokom dvadesetog veka. Vrtlozi politički nestabilnog vremena, između Prvog svetskog rata i devedesetih godina nametnuli su oblikovanje svakodnevnog života na našim prostorima, prodirući duboko do najskrivenijih slojeva privatnosti, menjajući ih, nekada postepeno, nekad naglo, bez najave. Autori tekstova sabranih u knjizi prate uticaj i pravce tih promena, otvarajući, u većini slučajeva, po prvi put neke od ključnih tema istorije privatnosti kao dela društvene istorije. Knjiga obuhvata nekoliko većih tematskih oblasti, od detinjstva, braka i porodičnih odnosa, preko položaja žene do studije privatnosti na selu, analize privatnosti u oblasti stanovanja, religioznosti i života građanstva posle Drugog svetskog rata. Posebno je obrađen fenomen izbegličke privatnosti, seksualnosti, odevanja, novih medija i građanske privatnosti. Tekstove prate i odgovarajući likovni prilozi, koji upotpunjuju obrađene teme. Na kraju knjige nalazi se odabrana bibliografija sa popisom arhivskih fondova i korišćene literature.

Milan Ristović redovni je profesor na Katedri za Opštu savremenu istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Autor je tri monografije: Nemački novi poredak i Jugoistočna Evropa 1940/41–1944/45. Planovi o budućnosti i praksa (1991), U potrazi za utočištem. Jugoslovenski Jevreji u bekstvu od holokausta 1941–1945 (1998), Dug povratak kući. Deca izbeglice iz Grčke u Jugoslaviji 1948–1960 (1998) i (1999). Glavni je urednik Obični ljudi, Prilozi za istoriju Godišnjaka za društvenu istoriju.


Poručite knjigu Privatni život kod Srba u XX veku

 

Ime i prezime:

E-mail:

Telefon:

Adresa:

Grad:

Poštanski broj:

 

 

 

 

 
SVI NASLOVI KATEGORIJE: Istorija© SVA PRAVA ZADRŽANA METAR KNJIGA :: izradio KompArt