Istorija


Sumrak Vizantije

Napisao Ivan Đurić, Prosveta, 2007.

 

Cena: 1300 din

 

 

Knjiga predstavlja doktorsku disertaciju koju je Ivan Đurić odbranio 1982. na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sadržaj je podeljen u sedam celina - „Vizantija krajem 14. veka - carstvo koga nema“, „Rođenje, porodica i prve godine“, „Mladost“, „Drugi prvi car (1414-1425)“, „Prvi i jedini car (1425-1440)“, „Epilog (1440-1448)“ i „Reč na kraju“. Na samom kraju knjige predstavljen je bogat naučni aparat, koji čine: rezime (na francuskom), spisak skraćenica (izvori), literatura, podaci o autoru i indeks imena i pojmova. Đurić je originalni naslov svoje disertacije „Jovan VIII Paleolog i njegovo vreme“ spustio u podnaslov knjige, ustupivši mesto efektnijem „Sumraku Vizantije“, jer pored toga što govori o životu i politici pretposlednjeg vizantijskog cara, autor osvetljava i osnovne tokove i probleme epohe u kojoj se kretao i živeo.

 Uspevajući da mnoga pitanja formuliše na drugačiji način, Đurić primenjuje modele istraživanja slične onima koje su u nauku uveli francuski medievalisti okupljeni oko časopisa „Anali“. Na taj način on pokušava da rekonstruiše sliku poznovizantijskog društva, njegovih struktura, privrede, duha, kolektivne svesti. Time je mnoge probleme uspeo da naznači i o njima raspravlja - promene u političkoj ideologiji i shvatanju carske vlasti, osobenostima privrede poznog Carstva, značaju i udelu italijanskih pomorskih republika u privredi Vizantije, strukturi i različitim političkim opredeljenjima prestoničkog stanovništva. Smatra se da je autor svojim pristupom dao nauci pravi primer za uspešno rekonstruisanje ove epohe, delo koje će biti smernica svakom vizantologu koji je svoja interesovanja usmerio na istraživanje Vizantije s kraja 14. i prve polovine 15. veka.


Poručite knjigu Sumrak Vizantije

 

Ime i prezime:

E-mail:

Telefon:

Adresa:

Grad:

Poštanski broj:

 

 

 

 

 
SVI NASLOVI KATEGORIJE: Istorija© SVA PRAVA ZADRŽANA METAR KNJIGA :: izradio KompArt