Istorija


Srednjovekovna Srbija

Napisao Nebojša Đuranović, Prometej-IP Beograd, 2006.

 

Cena: 1150 din

 

 

Ova reprezentativna knjiga (22 x 30, na najkvalitetnijoj hartiji i u luksuznom povezu) nalik je na raskošnu istorijsku čitanku. Zanimljiv i pitak tekst, kao i sjajne ilustracije čine da ova knjiga bude razumljiva kako mladim čitaocima, tako i svima koje zanimaju događaji i način života u srednjovekovnoj Srbiji. Nebojša Ðuranović, vrsni slikar i ilustrator, je kompletan autor knjige - zanimljivog teksta sa obiljem podataka o zbivanjima od dolaska Slovena na Balkan, pa sve do pada Carigrada, ali i gotovo besprekornih likovnih i crtačkih priloga. Tako pred čitaocem prosto oživljavaju stari Sloveni, život kmetova i vlastele, prvi srpski vladari, njihova vojska, dvorovi, tvrđave, oklopi, naoružanje, vitezovi, turniri, srpske dinastije... Svaki podatak u tekstu je autentičan, kao i svaki detalj na ilustracijama.

 

 

Posle brojnih stranih izdanja konačno 100% domaća knjiga o našoj istoriji.

Knjiga je objavljena u suizdavaštvu sa IP BEOGRAD a štampana je u štampariji PORTAL, Borča.

"Tekst ove knjige pisan je pristupačnim i lepim stilom. Nebojša Ðuranović se u osnovi držao najnovijih rezultata istorijske nauke, tako da čitalac u njemu može naći obilje podataka o vladarima Srba od njihovog doseljenja na Balkan do pada pod tursku vlast, o vojcsi i vojnoj organizaciji, naoružanju i načinu ratovanja, kao i o nekim najvažnijim bitkama koje su vodili tokom srednjeg veka. Kombinovanjem sa ilustrativnim materijalom, pre svega sa detaljima iz našeg bogatog srednjovekovnog fresko-slikarstva sa predstavama vezanim za ratnike, njihovu opremu i oružje, kao i likovnim prilozima samog autora (za koje je vrlo stručan), ova knjiga ce biti svakako vrlo privlačna i korisna za svakog čitaoca koga ova oblast i tema zanimaju".

Iz predgovora dr Andrije Veselinovića

"Tačan crtež, čvrsta modelacija, poznavanje anatomije, fiksiranje pokreta, vešta skraćenja, rešavanje prostora i dobro izbalansirana kompozicija, izvedeni na klasičan i lako prihvatljiv način dobre ilustracije, likovne su vrednosti koje jemče da je Nebojša Ðuranovic valjano obavio ovaj složen zadatak".

Iz predgovora Nikole Kusovca

 

 

Iz sadrzaja:

SREDNJOVEKOVNA SRBIJA

· Originalni vodič kroz život kmetova, vlastele, sveštenstva i vladara u feudalnoj Srbiji

· Od običajnog prava do Dušanovog zakonika

· Moćne tvrđave i dvorovi srpskih kraljeva i vlastele i njihove vladarske insignije

· Šta je viteški kodeks časti SRPSKI SREDNJOVEKOVNI RATNICI

· Ko su bili i kako su izgledali srpski vitezovi

· Oklopi i oružje koje su nosili i zašto je kompletan oklop jednog srednjovekovnog ritera-konjanika vredeo 45 krava

· Kako su kovani srednjovekovni mačevi

· Kako je Stefan Dušan opsedao vizantijske utvrđene gradove u 14. veku NEMANJIĆI

· Hronološki prikaz dinastije Nemanjića i njihova vladavina od 12. do 14. veka

· Kako je formirana srpska država koja se u doba najvećeg obima ogledala u tri mora

· Gde su bile i kako su izgledale prve srpske prestonice VELIKE BITKE

· Bojni poredak srpske srednjovekovne vojske

· Zašto je bitka na Velbuzdu nagovestila uspon a bitka na Marici skori pad srpskog carstva

· Da li je Vuk Branković zaista izdao srpskog kneza u bici na Kosovu

· Kako je Srbija izgledala posle Kosovske bitke.

Recenzenti: Nikola Kusovac, dr Andrija Veselinović

RASPRODATO IZDANJE!


Poručite knjigu Srednjovekovna Srbija

 

Ime i prezime:

E-mail:

Telefon:

Adresa:

Grad:

Poštanski broj:

 

 

 

 

 
SVI NASLOVI KATEGORIJE: Istorija© SVA PRAVA ZADRŽANA METAR KNJIGA :: izradio KompArt